شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت)

شرکت شاپرک با توجه به دلایل متعددی که مهمترین آنها عبارت بودند از دشوار شدن کنترل و نظارت، ناکافی بودن کنترل‌ها و تخصیص غیر بهینه منابع در صنعت پرداخت کشور و بر اساس چارچوب مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ شورای پول و اعتبار ایجاد گردید. آژانس برندسازی ماورای به عنوان مشاور برند شاپرک در سال ۱۳۹۸ به مدت یک سال انتخاب شد که  نتیجه این همکاری پروژه‌ بازطراحی هویت برند شاپرک بود که در زیر بخشی آن‌ها را مطالعه نمایید.

No items were found matching your selection.
ماموریت ماورای

کمک به خلق یا توسعه برند یکپارچه سازمان ها و کسب و کارها جهت بهبود عملکرد متمایز و پایدار

ماموریت ما کمک به شما است تا بتوانیم برندی قدرتمند برای شما خلق کنیم.
اگر برای خلق یک تجربه‌ی حرفه ای آماده هستید، با ما تماس بگیرید