Skip links

کارگزاری توانا

توانا با دقت قلب خود را بر روی غلبه بر چالش‌های اصلی آن‌ها متمرکز کرد: مشکلات هویتی و پیام‌های گیج کننده. بنابراین، ما با ایجاد هویت برند، تجربیات دیجیتال و مواد چاپی به آنها کمک کردیم تا موفق شوند. تغییر نام تجاری، در نهایت منجر به جذب مشتریان بیشتر و بهتر، متمایز شدن از رقبا و در نتیجه افزایش ارزش شرکت شد.

نام برند

برای توسعه مجدد برند قدیمی به شکلی جدید که بتواند از رقبای موجود در بازار متمایز شود، تغییراتی در لوگو، شعار، چشم انداز، ماموریت، ارزش‌ها، نام، مخاطبان هدف یا بازار آن‌ها رخ داد. نام برند با توجه به آن انتخاب شد. هویت مفهومی و استراتژیک

مشاوران سهام

نام قدیم

توانا

نام جدید

لوگوی قدیمی
لوگوی جدید
Explore
Drag