خانه > Portfolio Items > بازطراحی هویت برند آسمان

بازطراحی هویت برند آسمان

شرکت سبدگردان آسمان به عنوان یکی از مجموعه های سابقه دار در حوزه مدیریت دارایی و ارائه خدمات سبدگردانی اختصاصی و صندوق های سرمایه گذاری در بازار ایران می باشد که از سال ۱۳۹۰ آغاز به فعالیت نموده است. 

در سال ۱۳۹۷ ضرورت بازسازی استراتژی و هویت برند این مجموعه توسط مدیران ارشد احساس شد و طی جلساتی میان مشاوران آژانس برندسازی ماورای و مدیران آسمان، نیازهای اصلی پروژه شناسایی و ابعاد اجرایی موردنیاز در آن برهه زمانی طراحی گردید. 

صورت مساله

در سال ۱۳۹۷ توجه به بازار سرمایه در ایران رشد کرده و مجموعه سبدگردان آسمان نیز پس از چند سالی فعالیت موفق در این بازار، نیاز به بازآفرینی هویت برند خود ( با محوریت هویت بصری ) داشت. 

با توجه به برنامه های توسعه بازار و محصولات آسمان، اهداف و برنامه های بهبود عملکردهای داخلی و ارتباطی برند آسمان و همچنین آغاز دوره ای جدید از فعالیتهای این مجموعه نیاز بود تا استراتژیهای کسب و کار، استراتژی های برند و در نهایت هویت برند آسمان مورد بازبینی و بازآفرینی قرار بگیرد. 

راه حل

براساس نیاز و مسئله فوق و بنا بر نگرش اصولی مدیران آسمان و همچنین تحلیل و ارزیابی برند و کسب و کار آسمان توسط مشاوران آژانس ماورای، پروژه به روز رسانی و تدوین و نگارش سند جامع استراتژی و هویت برند آسمان کلید خورد. 

خدمات ارایه شده

در ابتدا با مطالعه ارکان اصلی استراتژی کسب و کار اعم از تحلیل و ارزیابی سازمان، توصیف و انتخاب مشتریان هدف و همچنین تحلیل و بررسی محیط و رقبا، خلاصه ای از مهمترین استراتژیهای کسب و کار تدوین گردید. 

در ادامه استراتژی و هویت برند در قالب بخشهای اصلی زیر تدوین و طراحی گردید:

 • طراحی سبک معماری برند ( ارتباط برند مادر با خدمات و محصولات زیرمجموعه شامل سبدگردانی اختصاصی و صندوق های سرمایه گذاری ) 
 • تدوین هویت مفهومی برند شامل مهمترین ارزشهای پیشنهادی، جوهره و شخصیت برند
 • تدوین هویت کلامی برند شامل سبک نامگذاری خدمات یا محصولات زیرمجموعه، مانترا یا عنوان برند، تگ لاین یا شعار برند، سبک و لحن برند
 • آسیب شناسی و بازطراحی لوگو و هویت بصری برند
 • طراحی کلیه المانهای هویت بصری برند از جمله اقلام اصلی ارتباطی در نقاط تماس
 • طراحی کتاب جامع برند آسمان شامل استراتژی و هویت برند و کلیه راهنماهای هویت بصری در ارتباطات و تبلیغات 
 • نظارت بر طراحی و اجرای معماری داخلی ساختمان جدید آسمان منطبق بر شخصیت و هویت بصری برند
 • نظارت و مشاوره در اجرای برخی از اقدامات ارتباطی و تبلیغاتی آسمان 
 • هویت استراتژیک
 • هویت مفهومی
 • هویت کلامی
 • هویت بصری
 • هویت شنیداری
 • طراحی نقاط تماس

هویت استراتژیک

براساس استراتژی و نوع جایگاه سازی برند آسمان، جوهره و شخصیت برند آسمان مبتنی بر تجربه ای متمایز در سرمایه گذاری ساخته و شعار و وعده برند نیز از ارزشهای پیشنهادی نهایی و جوهره برند استخراج گردید: 

شعار برند آسمان

وعده برند آسمان

وعده ما «بهترین و مناسب ترین انتخابهای سرمایه گذاری» به همراه یک تجربه «خوشایند از سرمایه گذاری»، «مطلوب و متناسب با خواسته و نیاز  مشتریان» و «متمایز  و متفاوت» از رقبا خواهد بود. 

شخصیت برند آسمان

راهبرد بازطراحی هویت بصری برند

رنگ یکی از مهمترین عناصر برای معرفی و شناساندن یک برند به مخاطبان است. پالت رنگی شامل مجموعه‌ای از رنگ‌های مورد استفاده در طراحی هویت بصری برند است. معمولا یک برند از رنگ قرمز یا سبز استاندارد استفاده نمی‌کند بلکه سعی می‌کند با استفاده از یک طیف رنگی مشخص، تمایز اساسی را با سایر هویت‌های بصری موجود ایجاد کند.

ایده اصلی

متن

تبدیل مفهوم به فرم

متن

یکی از ضعف‌های عمده در برندسازی این است که از تصاویر کپی شده از سایت‌ها یا منابع دیگر در طراحی هویت بصری استفاده می‌شود. اثر منفی این موضوع باعث کاهش اعتماد مخاطبان به یک کسب و کار خواهد شد. یک مشاور برند می‌تواند با نظارتی که انجام می‌دهد جلوی اینگونه از اشتباهات را بگیرد.


سایر تجربه‌ها