Skip links

لیون کامپیوتر

لیون کامپیوتر

تجزیه و تحلیل کسب و کار معماری برند هویت مفهومی استراتژی برند هویت تصویری چاپ دیجیتال

فروشگاه اینترنتی "لیون کامپیوتر" فعالیت خود را در زمینه فروش اینترنتی قطعات کامپیوتر آغاز کرده و بعداً به رایانه‌های مونتاژی و تخصصی و همچنین سیستم‌های بازی گسترش یافته است. با توجه به تغییرات عمده در بازار، برنامه‌های توسعه "لیون کامپیوتر" مجموعه و همچنین لزوم یکسان‌سازی راهنمای برند، فرآیند برندسازی مجدد مجموعه لیون آغاز و طراحی شد.

لیون کامپیوتر در سال ۱۴۰۰ با هدف تدوین اسناد استراتژی کسب و کار و برند و همچنین تدوین و طراحی هویت برند جدید و در نظر گرفتن رویکردهای جدید و توسعه با همکاری تیمی متشکل از مدیران ارشد لیون کامپیوتر و نمایندگی برندسازی ماورای تهیه شد.

ما می‌خواهیم هر جا صحبت از تکنولوژی، با محوریت کامپیوتر شد، نام لیون کامپیوتر اولین گزینه در ذهن مخاطبان ما

Lion Monogram

عناصری که تحت نام ژن برند ترکیب شده و شکل نهایی را ایجاد کرده‌اند. همچنین ایده اصلی لوگو از نام تجاری و مفهوم لیون الهام گرفته شده است.

Old Logo

New Logo

در این قسمت تمامی قسمت‌های مختلف لوگو تنظیم و طراحی شده و استانداردی برای بقیه تنظیمات مانند فاصله بین عناصر لوگو و ... در نظر گرفته شده است تا در تمامی موارد ساختار بر اساس این استاندارد اندازه گیری می‌شود.

Explore
Drag