Skip links

شکل‌دهی تاثیر آینده

اینوتکنیک | رویداد هوش مصنوعی

هویت بصری
چاپی & دیجیتال
UI / UX

اینوتکنیک

اینوتکنیک مجموعه رویدادهایی است که توسط بانک مرکزی ایران و شرکت ملی انفورماتیک با هدف رفع چالش‌های صنعت بانکداری و استفاده از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و دانشگاهی درون و برون شبکه بانکی برای ارتقا و توسعه این صنعت و توسعه آن برگزار می‌شود. همچنین برای تکمیل زنجیره ارزش اقدامات نوآورانه این شرکت طراحی شده است.

بانک مرکزی ایران

National Informatics Corporation

NIC Holding

Faradis

IFINC

InnotechNIC برگرفته از کلمات Innovation، Technology و NIC است که اشاره به هدف شرکت ملی انفورماتیک در استفاده از تکنولوژی‌های نوین و نوآورانه دارد. (Innovation & Technology events of NIC) ما در ماورای برای استخراج یک المان تصویری جهت نمایش دادن هویت بصری innotechnic با وفاداری به فرم‌های اصلی سازمان ملی انفورماتیک ،بر اساس فرم داینامیک و امکان متحرک سازی و همچنین برای تداعی اشکالی شبیه به مدار سیارات و در کل با الهام گرفتن از اجرام آسمانی بر سدد آفرینش چنین طرحی برآمدیم. رویداد اینوتکنیک توسط بانک مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک با هدف رفع چالش‌های موجود در صنعت بانکداری و استفاده از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و دانشگاهی داخل و خارج از شبکه بانکی جهت ارتقا و توسعه این صنعت و همچنین تکمیل زنجیره ارزش اقدامات نوآورانه این شرکت طراحی شده است. در این رویداد از ایده‌پردازان، متخصصان، شرکت‌ها و استارتاپ‌ها دعوت به عمل آمد تا با حضور در رویداد و آشنا شدن با چالش‌ها و مسائل صنعت بانکداری به ارائه راه‌حل‌های خلاقانه در آن خصوص بپردازند.

رویداد اینوتکنیک

مقدمات هوشمند

توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی انفورماتیک ایران

فراخوانی برای شناسایی و جذب ایده‌ها، تیم‌ها و پروژه‌های نوآورانه و فناوری.

Explore
Drag