Skip links

شکل‌دهی تاثیر آینده

اینوتکنیک | رویداد هوش مصنوعی

شرح پروژه

اینوتکنیک مجموعه رویدادهایی است که توسط بانک مرکزی ایران و شرکت ملی انفورماتیک با هدف رفع چالش‌های صنعت بانکداری و استفاده از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و دانشگاهی درون و برون شبکه بانکی برای ارتقا و توسعه این صنعت و توسعه آن برگزار می‌شود. همچنین برای تکمیل زنجیره ارزش اقدامات نوآورانه این شرکت طراحی شده است.

Central Bank Of Iran

NIC Holding

Faradis

IFINC

در مرحله اول باید معیاری برای داوری صحیح درباره دیزاین‌ها به دست دهیم. تحلیل تجارب موفق جهانی راهی مناسب برای ایجاد معیار دیزاین است.

تحلیل همایش‌ها و رویداد‌های معتبر جهانی

مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) و رویداد جهانی هوش مصنوعی (World Summit Ai) دو معیاری اصلی برای دیزاین‌های اینوتکنیک هستند. دیزاین‌های ساده با لحنی سلیس در عمل بهره‌وری بیشتری از خود نشان می‌دهند. این معیار اصلی برای دیزاین رویداد اینوتکنیک است.

Competent identity is an identity that inspires trust and dependability in the audience.

نحوه نگارش عنوان رویداد یکی از مواردی است که باید در مورد آن تصمیم گیری صورت گیرد. دیزاین‌های مختلف نمونه‌های موفق ما پرگویی نمی‌کنند، حداقل عناصر گرافیکی را دارند.

دیزاین موفق باید بتواند در کنار دیزاین‌های معیار سلیقه قابل دفاعی داشته باشد.

از سوپر گرافیک‌ها در کادرهای پورتریت، لنداسکیپ و مربعی بدین شکل استفاده کنیم. می‌توان متناسب با موصوع تصویر را آینه کرد اما جایگری کلی در قابل بدین نحو باشد. موضوعی که حتما باید رعایت شود قرار گیری نقطه اولی پتر درون کادر است. هیچ گاه دایره مرکزی از کادر خارج نباشد.

Explore
Drag