Skip links

Invest For Life

پروژه برند

گروه مالی کارآمد به عنوان عضوی از گروه کرمان خودرو با ماموریت ارائه راهکارهای متنوع، ابزار‌های تخصصی، زیرساخت‌های پیشرفته و اشتراک‌گذاری اطلاعات، در پاسخ به نیازهای افراد و شرکت‌ها ریبرندینگ کرد. همکاری گروه مالی کارآمد و آژانس برندینگ ماورای در سال ۱۴۰۲ شروع شد.

مشتری

گروه مالی کرمان خودرو

خط پایه

خط پایه لوگوتایپ در کل شکل لوگوتایپ در یک جهت است و فقط در جاهایی که لوگوتایپ به تعادل نوری نیاز دارد، کمی خلاف خط صندلی حرکت کرده است.

زاویه قلم °۶۴

زاویه قلم در تمام زوایای مرتبط یکسان در نظر گرفته می‌شود تا یکپارچگی لوگو تایپ حفظ شود.

زاویه قلم °۸۳

زاویه قلم در تمام زوایای مرتبط یکسان در نظر گرفته می‌شود تا یکپارچگی لوگو تایپ حفظ شود.

بالانس نوری

تعادل نوری در انتهای علامت مشاهده می‌شود تا لوگو تایپ خواناتر شود

به طور کلی معماری برند گروه مالی مدل Branded House است. در این مدل معماری، جزء اصلی برند که خود نام است حفظ شده و بسته به نوع شرکت زیرمجموعه گروه مالی عنوان را به جای برچسب تغییر می‌دهد. از نظر بصری، فرم لوگو و هویت بصری در تمامی شرکت‌های زیر مجموعه یکسان خواهد بود.

در معماری خانه برند یا معماری برند شرکتی، شرکت اصلی به عنوان منبع اصلی هویت همه برندها قرار می‌گیرد و به عبارتی لوگوی شرکت‌های زیرمجموعه همان برند مادر است. در این صورت استراتژی هر شرکت به صورت جداگانه اما در راستای برند مادر تدوین می‌شود.

شعار ما در کارآمد سرمایه‌گذاری برای زندگی است و بهبود کیفیت زندگی مخاطبان ما برای مهم‌ترین اصل و ارزش است. ما در کارآمد بر این باوریم که با جمع‌آوری اطلاعات معتبر و واقعی و به اشتراک‌گذاری آن با دیگران، می‌توانیم جهان را به مکانی بهتر تبدیل کنیم، از هر جهت.

Explore
Drag